Oplevering micro waterkrachtcentrale Gran Holo Sula laat op zich wachten

powerhouse micro waterkrachtcentrale

powerhouse micro waterkrachtcentrale

De oplevering van de microkrachtcentrale te Gran Holo Sula laat al enige jaren op zich wachten. Het voornaamste doel van deze micro waterkrachtcentrale is namelijk om duurzame energie toevoer naar de  omliggende dorpen van Gran Holo te creëren voor de gemeenschap. Volgens een bericht uit de ware tijd van 17 juli 2007 was het project “Opzet micro waterkracht te Gran Holo Beneden Tapanahony” verlengd.  De microwaterkrachtcentrale zou volgens dit bericht in december van dat jaar (2007) worden opgeleverd. De toenmalige directeur van Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB) Steven Alfaisi gaf in hetzelfde bericht aan dat de weersomstandigheden moesten meewerken om de gestelde datum te bereiken.

Uit het jaarverslagacademisch jaar 2006-2007 van de Anton de Kom Suriname is op bladzijde 28 opgenomen dat de universiteit samen met SFOB en het ministerie van Regionale Ontwikkeling de geplande implementatie van de waterkrachtcentrale 2006-2007 voor een bedrag van U$ 300.000 had opgezet. Echter is gebleken dat tot heden de oplevering niet heeft plaats gevonden.

Stagnaties

turbine

turbine uit Duitsland

 

Alfaisi, bevestigt thans, dat de micro waterkrachtcentrale nog steeds niet is opgeleverd. Volgens hem heeft de stagnatie van de oplevering gelegen aan de weersinvloeden van de jaren 2006 en 2008. In het jaar 2006 had het binnenland van Suriname te kampen met overstroming waarbij de meeste dorpen onder water waren gelopen. In het jaar 2008 werd het binnenland wederom geteisterd door een te hoge waterstand. Alfasi geeft  aan dat na de tweede overstroming in 2008, is gebleken dat de dam voor het opwekken van energie voor de nabij gelegen dorpen, onder water liep. Hierdoor moesten de damwanden worden verhoogd. De aanpassingen zijn in samenwerking met professor Siewnath Naipal die vanaf het begin was aangetrokken tot dit project, uitgevoerd. “De uitvoering werd gestaakt, omdat de know-how niet voldoende aanwezig was vanaf het begin”, vertelt de gewezen directeur van SFOB. Hij zegt dat met know how wordt bedoeld, dat  niet alle werkzaamheden met machines uitgevoerd konden worden. Sommigen moesten handmatig gebeuren. Dus de middelen en de ervaring om bijvoorbeeld met de hand de stenen in de sula te breken, waren niet voldoende volgens Alfaisi. Onvoorziene omstandigheden ontstonden omdat de ervaring tot het bouwen van een dam niet aanwezig was bij de aangetrokken aannemer. “Het bouwen van huizen in het binnenland is heel anders dan een dam bouwen”, aldus de ex-directeur. Andere technische zaken zoals de bestelling van de juiste turbines voor de dam bracht wachttijd met zich mee. De turbine kwam in 2011 aan in Suriname vanuit Duitsland. Deze was al goed voor de proefenergie toevoer naar het dorp Poeketie maar ook dit bleef achterwege. De proef kon niet uitgevoerd worden omdat de  transmissielijn verkeerd was aangelegd.  Of hij dit project nog opgeleverd ziet voor 2015 kunt u beluisteren  in http://soundcloud.com/user466749911/interview-ex-directeur-sfob

Volgens hem bestaat er een follow-up programma van de Inter-American Development Bank(IDB) ter voltooiing van deze mini waterkrachtcentrale.

Laatste ontwikkeling stroom toevoer Poeketie

hoogspanningslijn

hoogspanningslijn vanuit futupasi naar Poeketi

Richard Helstone manager van SFOB is belast met de laatste werkzaamheden die moeten leiden tot het opstarten van energie in het dorp Poeketie. Volgens hem zijn de hoogspanningslijnen in april 2013 aangelegd. “De laagspanning naar het dorp moet moet drie transformators, die reeds besteld zijn in Italië, opgewekt worden. Ze zullen over drie weken in Suriname aankomen.  Na het welslagen van dit pilot project zal het vervolg plaatsvinden door nog twee turbines aan te schaffen. Deze turbines zullen door middel van een rivier kabel worden aangelegd om zodoende de andere omliggende dorpen te kunnen voorzien van stroom, aldus Helstone. Dit traject zal wederom vanuit de IDB worden gestuurd,  in samenwerking met SFOB. Op de vraag of de dorpsgemeenschap zal betalen voor de stroom, wilt meneer Helstone niet ingaan maar volgens ex-directeur Alfaisi zal de gemeenschap op lange termijn moeten betalen voor de energie. Hij geeft aan, dat de gemeenschap gedegen begeleid zal moeten worden om te wennen aan het betalen voor stroom na het pilotproject.

Vanuit IDB is de heer Winston Roseval van het consultancybureau  Project Management and Leadership Consultancy (PML) aangetrokken als project manager. “Het project dat ik doe is het screenen van hernieuwbare energie voor het binnenland van Suriname”, geeft de consultant Italië mee. Volgens hem is de Gran-Holo micro waterkrachtcentrale de voorloper op andere projecten. In dit filmpje kunt u zien hoe een   microwaterkrachtcentrale eruit ziet.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s